top of page

איך לעצב את הבית באופן שישקף את סיפור חייך


בתחילת ההתקשרות שלי עם לקוחות , תמיד שואלים אותי , מה הסגנון שמועדף עליי? איך אני רואה שייראה הבית? אני נוהגת להחזיר את ה"כדור " למגרש הביתי שלהם (תרתי משמע ..) התגובה שלי היא שאני עיצבתי לי ולמשפחתי את הבית ונפגשנו כדי לתכנן ולעצב את הבית שלהם . מיד מתחיל בירור אישי שאני עורכת עם הלקוחות שלי , איך לעצב את הבית באופן שישקף אתכם ? מתחילים בבחינת החומרים שהם אוהבים (עץ לסוגיו השונים .. זכוכית , מתכת , אבן , ועוד..) איזה צבעים גורמים להם לחיבור וריגוש?(הקשת רחבה ..) מבחינה צורנית , האם יש חיבור לצורות סימטריות או אי סימטריות ? לאט לאט אנחנו מגיעים לתשובות הנכונות והמדוייקות עבורם .

כך נבנה תהליך של תכנון שהוא משקף את הבחירות שנוגעות אליהם , התגובות והתשבוחות לא מאחרות להגיע כשאנחנו מגיעים לתוצר הסופי . תכנון ועיצוב מוצלחים הם לא רק אינדיקציה של יופי ונראות , הערך המוסף של זה הוא הרגש , החיבור הפנימי !! המקום הזה שאתה נכנס לבית ומרגיש שזה לא רק יפה ואסתטי אלא זה שלך !!כך נבנה תהליך של תכנון שהוא משקף את הבחירות שלהם , התשבוחות לא מאחרות להגיע שאנו מגיעים לתוצר הסופי .

תכנון ועיצוב מוצלחים הם לא רק אינדיקציה של יופי ונראות , הערך המוסף של זה הוא הרגש , החיבור הפנימי !! הרגע הזה שאתה נכנס הבייתה ומרגיש שזה לא רק יפה אלא זה גם שלך !!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page