top of page
עיצוב ותיכנון פנים - קיר יציאה

עיצוב פנים בשבילי זה...

עיצוב פנים בשבילי זאת שפה, זאת הדרך שבה אני בוחרת להגיד משהו.

כשנכנסים לחלל שעיצבתי מיד מבינים שנעשתה פה חשיבה ותכנון בחלוקת החללים , בהגדרתם , בבחירת החומרים והשילוב ביניהם.

מיסחרי
עיצוב פנים - אפרת בהט
פרטי
מבט על פינת משפחה וחלל הסלון
bottom of page